מסכת אבות פרק ב' משנה א', דברי הקב''ה לירבעם בן נבט - חזור בך ונטייל בגן עדן היא הבת קול שבפנים הלב שקוראת לכל יהודי, שיעור 65

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', דברי הקב''ה לירבעם בן נבט - חזור בך ונטייל בגן עדן היא הבת קול שבפנים הלב שקוראת לכל יהודי, שיעור 65 | תשע"ט
Share this