מסכת אבות פרק ב' ממשנה ה', שום עמל והשקעה לא הולך לאיבוד הענן שעלה מאשויץ ירד כגשם זלעפות בשפע רוחני וגשמי אחרי כמה שנים גם אחרי גירוש ספרד קיבלנו את הב"י האר"י והרמ"א, כך היה גם עם הגר"א והבעש'"ט, שיעור 93

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' ממשנה ה', שום עמל והשקעה לא הולך לאיבוד הענן שעלה מאשויץ ירד כגשם זלעפות בשפע רוחני וגשמי אחרי כמה שנים גם אחרי גירוש ספרד קיבלנו את הב"י האר"י והרמ"א, כך היה גם עם הגר"א והבעש'"ט, שיעור 93 | תשע"ט
Share this