מסכת אבות פרק ב' ממשנה א', האדם כותב את ספר תולדות חייו, ספר שילווה אותו לנצח נצחים, ורק בעולם הקצר הזה יש את ההזדמנות לתקן ולהוסיף, שיעור 70

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' ממשנה א', האדם כותב את ספר תולדות חייו, ספר שילווה אותו לנצח נצחים, ורק בעולם הקצר הזה יש את ההזדמנות לתקן ולהוסיף, שיעור 70 | תשע"ט
Share this