מסכת אבות פ''ב משנה י"ג, האבות תיקנו לנו תפילות לכל המצבים, להתחלות חדשות, למצב של טוב עומד ולמצב של נסיונות וקשיים, ובעניין הרושם משבת בבני ברק, שיעור 161

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פ''ב משנה י"ג, האבות תיקנו לנו תפילות לכל המצבים, להתחלות חדשות, למצב של טוב עומד ולמצב של נסיונות וקשיים, ובעניין הרושם משבת בבני ברק, שיעור 161 | תשפ"ב
Share this