מסכת אבות פ''ב משנה י"ב, שיהיה אכפת לך מה ייעשה עם הכספי צדקה של חברך שלא יילך להבל ולריק, שיעור 150

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פ''ב משנה י"ב, שיהיה אכפת לך מה ייעשה עם הכספי צדקה של חברך שלא יילך להבל ולריק, שיעור 150 | תשפ"ב
Share this