מסכת אבות, סיום פרק א', בעניין שלום בית ושלום עם סביבתו זו היא תכלית כל התורה, שיעור 52

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות, סיום פרק א', בעניין שלום בית ושלום עם סביבתו זו היא תכלית כל התורה, שיעור 52 | תשע"ח
Share this