מסילת ישרים פרק ב', לאדם יש מכשולים רבים בחייו ומשימתו לבחור בהקב"ה ולא להקשיב לפיתויי היצר, וככל שאדם גדול יצרו גדול יותר, וכאשר אדם מפקח על עצמו להנצל מן היצר הקב"ה עוזר לו בכך גם כן

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים פרק ב', לאדם יש מכשולים רבים בחייו ומשימתו לבחור בהקב"ה ולא להקשיב לפיתויי היצר, וככל שאדם גדול יצרו גדול יותר, וכאשר אדם מפקח על עצמו להנצל מן היצר הקב"ה עוזר לו בכך גם כן | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this