מסילת ישרים, פרק א', 'והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית' והם הם התאוות החומריות'

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים, פרק א', 'והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית' והם הם התאוות החומריות' | תשע"ט
Share this