מסילת ישרים פרק א', הטוב היחידי שקיים בעולם הוא רק הדביקות בה', וכל עניין העולם הזה להעמיד את האדם בניסיונות שעל ידי עמידה בהם הוא מתקרב לקב''ה

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים פרק א', הטוב היחידי שקיים בעולם הוא רק הדביקות בה', וכל עניין העולם הזה להעמיד את האדם בניסיונות שעל ידי עמידה בהם הוא מתקרב לקב''ה | תש"פ
Share this