מסילת ישרים, מידת הנקיות והכעס, תולה ארץ על בלימה

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים, מידת הנקיות והכעס, תולה ארץ על בלימה | תשפ"א
Share this