מסילת ישרים, המשך פרק א', צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, העטרה והערך שיבואו לאדם בעולם הבא יהיו בהתאם לכמות היותו עבד לה' בקידוש שמו בעולם

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים, המשך פרק א', צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, העטרה והערך שיבואו לאדם בעולם הבא יהיו בהתאם לכמות היותו עבד לה' בקידוש שמו בעולם | תש"פ
Share this