מסילת ישרים המשך פרק א', למה זקוקה הנשמה, ומדוע היא משולה לבת מלך שנישאה לעירוני פשוט

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים המשך פרק א', למה זקוקה הנשמה, ומדוע היא משולה לבת מלך שנישאה לעירוני פשוט | תש"פ
Share this