מסילת ישרים המשך פרק א', היום לעשותם, ההווה הינו הזמנן היחיד שבו ניתן לעמול בכדי לזכות לחיי נצח בעוה''ב

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים המשך פרק א', היום לעשותם, ההווה הינו הזמנן היחיד שבו ניתן לעמול בכדי לזכות לחיי נצח בעוה''ב | תש"פ
Share this