מנחת חינוך, מצוה ת"ט-איסור הריגת אדם שדינו מוות לפני עמידתו למשפט ופסיקת הדין

הרב דוד פייבלזון
מנחת חינוך, מצוה ת"ט-איסור הריגת אדם שדינו מוות לפני עמידתו למשפט ופסיקת הדין | תשע"ג
Share this