מנחת חינוך, מצוה ג אות ב, שיעור מס' 12

הרב שלמה רביבו
מנחת חינוך, מצוה ג אות ב, שיעור מס' 12 | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this