מנהג אכילת הסימנים בראש השנה

הרב דוד יוסף
מנהג אכילת הסימנים בראש השנה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this