מנהגי הספירה, זמן האיסור, מוזיקה בשנת קורונה

הרב ישראל אשלג
מנהגי הספירה, זמן האיסור, מוזיקה בשנת קורונה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this