ממתי הדירה עוברת לרשות הקונה

הרב יואל פרידמן
ממתי הדירה עוברת לרשות הקונה | תשע"ג
Share this