ממלאת מקום שהותנה איתה שלא תעזוב באמצע תפקידה עד כמה חל התנאי

הרב אליהו מונק
ממלאת מקום שהותנה איתה שלא תעזוב באמצע תפקידה עד כמה חל התנאי | תשע"ג
Share this