מלכים, קווים לדמותו של ירבעם בן נבט

הרב מרדכי דוד נויגרשל
מלכים, קווים לדמותו של ירבעם בן נבט | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this