מלכים א' פרק י"ז-הקדמה

הרב משה קארפ זצ"ל
מלכים א' פרק י"ז-הקדמה | תשע"ד
Share this