מלאכת מעמר בשבת

הרב אברהם צבי הכהן
מלאכת מעמר בשבת | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this