מלאכת יום טוב, איזה מלאכות מותר לעשות ביום טוב, סימן תקי"ב

הרב יהודה אריה דינר
מלאכת יום טוב, איזה מלאכות מותר לעשות ביום טוב, סימן תקי"ב | תשע"ד
Share this