מלאכת הוצאה בשבת, טלטול תכשיטים

הרב שלום יוסף גלבר
מלאכת הוצאה בשבת, טלטול תכשיטים | תשע"ט
Share this