מלאכת בונה, הגבהת סטנדר, סגירת בקבוק של תינוק וידית של דלת

הרב שריאל רוזנברג
מלאכת בונה, הגבהת סטנדר, סגירת בקבוק של תינוק וידית של דלת | תש"פ
Share this