מלאכות שבת, מלאכת בורר

הרב שלום יוסף גלבר
מלאכות שבת, מלאכת בורר | תש"פ
Share this