מלאכות האסורות בשבת, מלאכת שוחט

הרב דניאל רוזן
מלאכות האסורות בשבת, מלאכת שוחט | תשע"ד
Share this