מכירת חמץ, האם צריך שהבית שנמכר לגוי יהיה בתוקף ע''פ החוק?

הרב מיכאל דינר
מכירת חמץ, האם צריך שהבית שנמכר לגוי יהיה בתוקף ע''פ החוק? | תשע"ו
Share this