מי שחייב כסף לבעל חובו רוצה לפוטרו ע''י שיגבה מאדם אחר שלא כדין מה צריך לעשות

הרב אליהו מונק
מי שחייב כסף לבעל חובו רוצה לפוטרו ע''י שיגבה מאדם אחר שלא כדין מה צריך לעשות | תשע"ג
Share this