"מי הקדמני ואשלם" בקיום המצוות

ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל
"מי הקדמני ואשלם" בקיום המצוות | תשס"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this