מימי חשמונאים לששת הימים, יהודי אמיתי צריך להאמין שכל מהלכי חייו הם מלמעל, ודווקא כאשר אין לנו את היכולת ואת האמצעים לנצח שם קידוש ה' יותר גדול

הרב אייל ולנר
מימי חשמונאים לששת הימים, יהודי אמיתי צריך להאמין שכל מהלכי חייו הם מלמעל, ודווקא כאשר אין לנו את היכולת ואת האמצעים לנצח שם קידוש ה' יותר גדול | תש"פ
Share this