מחוסר אמנה בהסכם בדיבור ומצא זול יותר או נשתנו הנסיבות

הרב יעקב אברהם כהן
מחוסר אמנה בהסכם בדיבור ומצא זול יותר או נשתנו הנסיבות | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this