מזיק בסגריה, שכח יעלה ויבוא בברכת המזון

הרב אברהם צבי ישראלזון
מזיק בסגריה, שכח יעלה ויבוא בברכת המזון | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this