מזיק בדיבור ובמחשבה 'גורם' או 'עושה'

הרב אליעזר בן פורת
מזיק בדיבור ובמחשבה 'גורם' או 'עושה' | תשפ"א
Share this