מושב ג, הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30 הוא גבול א"י

הרב בנימין זאב שווארץ
מושב ג, הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30 הוא גבול א"י | תשע"ה
Share this