מושב ג, הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30 אינו גבול א"י

הרב שמעון מן
מושב ג, הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30 אינו גבול א"י | תשע"ה
Share this