מושב א, סוגיות בגבולות ארץ ישראל, יסודות מחלוקת רש"י והגר"א במיקום הממלכות שבגבול הדרום

הרב זלמן מנחם קורן
מושב א, סוגיות בגבולות ארץ ישראל, יסודות מחלוקת רש"י והגר"א במיקום הממלכות שבגבול הדרום | תשע"ה
Share this