מושב א, סוגיות בגבולות ארץ ישראל, גבולות ההבטחה לעומת גבולות פרשת מסעי

הרב שמואל אריאל
מושב א, סוגיות בגבולות ארץ ישראל, גבולות ההבטחה לעומת גבולות פרשת מסעי | תשע"ה
Share this