'מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך', חלק ב'

הרב שאול אלתר
'מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך', חלק ב' | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this