מה לימדה אותנו הקורונה?

הרב אלחנן ז'ק
מה לימדה אותנו הקורונה? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this