מה הם הוראות ההפעלה עבור האדם נזר הבריאה וכיצד עלינו לפעול ולהפעיל את עצמינו למען המטרה שלנו בעולם

הרב אהרון גינצבורג
מה הם הוראות ההפעלה עבור האדם נזר הבריאה וכיצד עלינו לפעול ולהפעיל את עצמינו למען המטרה שלנו בעולם | תש"פ
Share this