מה הדין בספק מנהג וספק תקנה האם לקולא או לחומרא וכגון ספק חדר''ג או ספק קטניות

הרב יהודה סילמן
מה הדין בספק מנהג וספק תקנה האם לקולא או לחומרא וכגון ספק חדר''ג או ספק קטניות | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this