מה אני מבקש מכם... אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ליל הושענא רבה

הרב יעקב שיש
מה אני מבקש מכם... אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ליל הושענא רבה | תש"ע
Share this