מהמקום הכי נמוך אל המקום הכי גבוה בזכות האמונה

הרב יחזקאל שינפלד
מהמקום הכי נמוך אל המקום הכי גבוה בזכות האמונה | תשפ"א
Share this