מהם הוראות ההפעלה של האדם שמטרתן להידבק בבורא שהוא תכלית כל הטוב

הרב אברהם זהבי
מהם הוראות ההפעלה של האדם שמטרתן להידבק בבורא שהוא תכלית כל הטוב | תש"פ
Share this