מהם ההבדל בין ערכים שנתנו משמים לבין ערכים שנוצרו בידי אדם

הרב אייל אונגר
מהם ההבדל בין ערכים שנתנו משמים לבין ערכים שנוצרו בידי אדם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this