מהלך התפילה כפי הנלמד ממהלך הנבואה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
מהלך התפילה כפי הנלמד ממהלך הנבואה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this