מהי מהות האבילות על חורבן בית המקדש, וכיצד נקודת החיבור לחיסרון מביאה לבניה ולתועלת

הרב ישראל גנץ
מהי מהות האבילות על חורבן בית המקדש, וכיצד נקודת החיבור לחיסרון מביאה לבניה ולתועלת | תש"פ
Share this