מדוע זמם אברהם אבינו את בהמותיו?, חיוב שן ורגל בבני נח

הרב שלמה גוטפריד
מדוע זמם אברהם אבינו את בהמותיו?, חיוב שן ורגל בבני נח | תשפ"א
Share this