מדוע זכה הרן שיצאו ממנו ארבעת האמהות, מהי משמעות תקיעת השופר ועניין הקבלה שיש לבוא עמהם ליום הדין

הרב ערן רפפורט
מדוע זכה הרן שיצאו ממנו ארבעת האמהות, מהי משמעות תקיעת השופר ועניין הקבלה שיש לבוא עמהם ליום הדין | תש"פ
Share this